Bygglovsritningar

Ritningar för bygglov

För många byggprojekt krävs det att du söker bygglov hos kommunen. De fackmannamässiga ritningar som ligger till grund för bygglovet kallas bygglovsritningar eller bygglovshandlingar.Vad är bygglovsritningar?

När behöver du söka bygglov?

Hur ser processen ut?

Vad kostar bygglovsritningar?

Bygglovsbefriade åtgärder

Nybyggnad - villa i Sjömarken
Arkitekt Göteborg

Boka ett kostnadsfritt

första möte

Vi ses på vårt kontor eller digitalt för att diskutera ditt projekt och hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Efter mötet får du en offert.

1
2
3
4
5
6

Vad är bygglovsritningar?

Bygglovsritningar eller bygglovshandlingar som de också kallas, är de fackmannamässiga ritningar som krävs när du söker bygglov. Bygglov söker du hos kommunen och ritningarna för bygglovet är till för att visa vad det är du vill göra på din fastighet. Dessa består av plan-, sektion- och fasadritningar ofta tillsammans med en situationsplan eller nybyggnadskarta. Det samlade materialet hjälper kommunen att förstå ditt projekt, se till att det följer detaljplanen och att det utförs på rätt sätt.

När behöver du söka bygglov?

Bygglov kan behövas både när man bygger nytt, bygger till eller bygger om. Ansökan om bygglov kan handla om allt från ett fönsterbyte till en nybyggd villa. Om du är osäker på om det du vill göra kräver bygglov kan vi på Heya Arkitekter hjälpa dig att hitta information om vad som krävs i just ditt fall. Bygglovsprocessen kan i vissa fall kännas svår med många regler att hålla ordning på och där finns vi med dig och guidar dig under resans gång. 


Du kan läsa mer om vad som gäller kring bygglov på våra sidor som handlar om att bygga nytt, bygga till eller bygga om.

Hur ser processen ut?

Hos oss på Heya Arkitekter är du alltid välkommen på ett kostnadsfritt första möte. På mötet diskuterar vi ditt projekt och bestämmer hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Efter mötet får du en offert och när offerten är godkänd är vi redo att sätta igång!


Även om varje projekt är unikt ser processen i stora drag lika ut. Den börjar i regel med en skissfas där vi tar fram olika alternativ baserat på dina önskemål. Skisserna kan bestå av plan-, sektion- och fasadritningar. Ibland kompletteras dessa också med annat material som materialprover eller visualiseringar. Efter att vi presenterat våra förslag för dig vidareutvecklar vi förslagen tills vi landar i en slutgiltigt lösning. Denna lösning sammanställs sedan i fackmannamässiga ritningar med all information som kommunen behöver för att bedöma din bygglovsansökan. Bygglovsritningarna fungerar senare i processen som underlag för konstruktionsritningar och bygghandlingar för att komma vidare och förverkliga ditt projekt.


Vill du ha mer detaljerad information om hur det går till när du anlitar oss är du välkommen att läsa vår Guide till dig som vill anlita en arkitekt.


Om du vill söka bygglov för en om- eller tillbyggnad av en befintlig byggnad och inte har ritningar på denna kan vi hjälpa vi dig med detta. Vi gör en uppmätning och producerar ritningar som ligger till grund för bygglovsritningarna. 

Vad kostar bygglovsritningar?

Heya Arkitekter erbjuder en skräddarsydd tjänst, vi anpassar omfattning och detaljering för vad som krävs för just ditt projekt. Hos oss köper du inte ett färdigt paket och en opersonlig bygglovstjänst. Därför rekommenderar vi dig alltid att boka ett kostnadsfritt möte som ett första steg. Vid detta tillfälle vill vi höra allt om ditt projekt och dina tankar kring det. Här diskuterar vi hur vi bäst går vidare och efter mötet får du en offert på ditt projekt. På så sätt får du en prisuppgift som är förankrad i verkligheten och slipper oförutsedda kostnader. 

Bygglovsbefriade åtgärder

För vissa mindre åtgärder krävs inte att du söker bygglov. Dessa åtgärder kallas bygglovsbefriade. Ibland måste du dock göra en bygganmälan till kommunen. På samma sätt som när du söker ett bygglov krävs då i vissa fall ritningar och annat material. Materialet ska visa kommunen vad du avser att göra och det kan bestå av t.ex. fackmannamässiga ritningar i form av planritning, sektionsritning, fasadritningar och en situationsplan. Läs mer om bygglovsbefriade åtgärder på Boverket.se.