En guide till dig som vill anlita en arkitekt

Nedan följer en guide för dig som vill veta mer om processen att anlita en arkitekt. Alla projekt är unika, men i stora drag kan du få en uppfattning om vilka steg vi tar tillsammans med dig om du väljer att anlita oss på Heya Arkitekter. 

1. Kontakta oss

Har du ett projekt du vill ha hjälp med? Då är du varmt välkommen att boka in ett möte direkt i vår kalender. Boka en tid som passar dig så ses vi antingen på vårt kontor eller digitalt. Är du osäker på om vi kan hjälpa dig med ditt projekt? Hör av dig till oss så guidar vi dig kring hur vi går vidare på bästa sätt. Du når oss enkelt via kontaktformuläret på vår kontaktsida eller via mejl/telefon.

2. Underlag

Efter att du bokat ett möte eller vi haft vår första kontakt vill vi gärna ha lite underlag för att bättre förstå ditt projekt. Beroende på projektets omfattning kan det variera i hur mycket och vilket typ av underlag som finns. Det kan t.ex. handla om befintliga ritningar på ett hus du vill bygga till, en skiss på en idé för en nybyggd villa eller inspirationsbilder på ditt framtida inredningsprojekt. Är du osäker på vilken typ av underlag som krävs för just ditt projekt reder vi ut detta tillsammans.

3. Första möte

Till alla nya kunder erbjuder vi ett första skissmöte utan kostnad. Vid detta tillfälle går vi igenom underlaget du skickat in eller tagit med. Vi diskuterar dina tankar och idéer för att få en bättre förståelse för hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Du är varmt välkommen att komma till vårt kontor på Fiskhamnsgatan 2 i Göteborg, men om det passar bättre tar vi ett digitalt möte.

4. Offert

När vi under det första skissmötet fått mer information kring omfattningen av ditt projekt gör vi en offert till dig. Offerten består av ett tidsspann som visar på tidsåtgången och därmed priset på ditt projekt. Vi debiterar bara faktiskt arbetade timmar och håller dig alltid uppdaterad kring tidsåtgången under projektets gång. 

5. Projektstart

När du godkänt offerten är vi redo att sätta igång!

6. Platsbesök

Det är viktigt för oss att det vi skapar är anpassat till platsen på bästa sätt, därför gör vi i de allra flesta fall ett platsbesök hos dig. Vi vill få en förståelse kring väderförhållanden, utblickar och andra faktorer som påverkar platsen. Om det saknas befintliga ritningar på ett hus gör vi också en uppmätning av byggnaden för att kunna producera ritningar. 

7. Skisser och ritningar

Vi producerar det material som vi kommit överens om och håller dig uppdaterad under tiden. Processen att ta fram material är olika i alla projekt och beror på vilka handlingar du behöver. Vi arbetar fram ett första utkast som vi tillsammans kan diskutera kring.

8. Möte och justeringar

När vi kommit en bit på vägen med ditt projekt tar vi ett möte för att stämma av och diskutera kring utkastet. Efter vårt möte justerar vi ritningarna enligt dina önskemål och våra diskussioner. Denna process gör vi om tills du känner dig helt nöjd med ditt projekt! 

9. Färdigställt projekt

Vi färdigställer ditt projekt och ser till att det är utfört enligt konstens alla regler.

Du får ditt material och är nu redo för att ta projektet vidare!

10. Återkoppling

Efter vårt jobb är klart är det förverkligandet som återstår! Vi håller gärna kontakten med dig för att få se ditt projekt växa fram och finns här om du behöver ytterligare råd eller hjälp.

Arkitekt Platsbesök
Kostnadsfritt möte
Arkitekt uppmätning
Arkitekt ritningar