Tillbyggnad

Bygga till ett hus

Att bygga till ett hus handlar om att utöka en befintlig byggnads volym. Här kan du läsa lite om hur en tillbyggnad går till och om hur vi på Heya Arkitekter hjälper dig på vägen!Vad innebär en tillbyggnad?

Anlita arkitekt för en tillbyggnad

Behövs en arkitekt för en tillbyggnad?

Bygglov

Ritningar på befintligt hus vid tillbyggnad

Bygganmälan

Vad innebär en tillbyggnad på ett befintligt hus?

Ett tillbyggnadsprojekt utökar en befintlig byggnads volym. Det kan t.ex. handla om att bygga till några extra rum, bygga på en extra våning eller bygga takkupor.

Behövs en arkitekt för en tillbyggnad?

Det tycker vi såklart! Många kunder som kommer till oss har redan en tydlig bild av hur de vill ha t.ex. sin tillbyggnad av villan eller företagslokalen. Detta är en bra utgångspunkt att arbeta från. Det finns dock regler och andra faktorer som kan ha missats, därför är det alltid bra att få professionell hjälp och input av någon som arbetar med detta dagligen. På så sätt blir processen med kommunen smidig och kunden kan vara säker på att ingen potential i varken platsen eller tillbyggnaden går förlorad.

Anlita arkitekt för en tillbyggnad

Då det tillförs något nytt till en befintlig byggnad finns det många aspekter att ha i åtanke. Det nya tillskottet ska passa in både till funktion och form. Därför är det är alltid värdefullt att få råd och hjälp för att se till att slutresultatet blir så bra som möjligt.


Vi på Heya Arkitekter hjälper dig reda ut vad som är möjligt att uppföra på just din tomt genom att granska detaljplanen, göra ett platsbesök och vid behov även kontakta kommunen. Detta förarbete är väldigt viktigt för att inte stöta på problem senare i processen.


Oavsett om du har en tydlig bild av hur du vill ha det eller om du inte har någon aning kan vi hjälpa dig framåt för att uppnå ett så bra slutresultat som möjligt. Vi tar fram olika förslag för att tillsammans komma närmare lösningen som passar bäst för dig. Vi arbetar bl.a. med skisser, arkitektritningar, 3Dmodellering och visualisering för att tydliggöra våra och dina idéer. Tillsammans tittar vi på olika förslag på planlösning, fasadutformning, materialval och mycket annat.


Vi på Heya Arkitekter hjälper dig att ta fram rätt handlingar för ansökan hos kommunen i form av ritningar, visualiseringar eller annat material. Genom våra samarbetspartners erbjuder vi bl.a. konstruktionsritningar, solstudie och energiberäkning. Vi hänvisar också vidare till andra professioner i de fall du behöver ta in en ytterligare kompetens i ditt projekt. Om så önskas kan vi bistå i kontakten med kommunen för att göra ditt bygglov eller bygganmälan så smidig som möjligt.


Vårt mål är att du ska få ett tillskott som passar dina önskemål och behov både idag och i framtiden. Vi ser till att ta ett helhetsgrepp för att anpassa din tillbyggnad till det befintliga och omgivningen på bästa sätt.


Du kan läsa mer om hur processen ser ut då du anlitar oss i vår Guide till dig som vill anlita en arkitekt.

Bygglov när du gör en tillbyggnad

I de flesta fall krävs det bygglov när du ska göra en tillbyggnad på ditt hus, man säger då att åtgärden är bygglovspliktig. Det innebär att du behöver ansöka om lov hos kommunen för att bygga det du önskar. Till ansökan bifogas bygglovsritningar och andra handlingar som kommunen kräver. Vilka handlingar som krävs skiljer sig från projekt till projekt. Kort kan man säga att det material kommunen kräver är till för att förstå vad du vill göra och för att kunna avgöra om projektet uppfyller de regler och krav som finns. Exempel på handlingar som kommunen kan kräva är konstruktionsritningar och xxx. Dessa erbjuder vi genom våra samarbetspartners, så du bara behöver ha en kontakt att hålla reda på. Vi hänvisar också vidare i de fall det behöver tas in en ytterligare kompetens som inte finns hos oss.


När bygglovet är inskickat, har blivit beviljat, samt att du fått ett startbesked av kommunen får du påbörja din åtgärd. När projektet är klart behöver du ett slutbesked för att få ta den nya byggnaden i bruk. Exakt vad som gäller kring bygglov kan du läsa om på Boverket.se.


Om du är osäker på om din åtgärd kräver bygglov är du välkommen att rådfråga oss på Heya Arkitekter, så hjälper vi dig vidare. Du kan även om ta kontakt med din kommun.

Ritningar på befintligt hus vid tillbyggnad

Har du inga ritningar på den byggnad du vill bygga till? Inga problem! Detta är väldigt vanligt och kan såklart lösas.


Din kommun har i de allra flesta fall ritningar på ditt hus i sitt arkiv. Dessa ritningar har skickats in till kommunen när huset byggdes och när en förändring gjorts på byggnaden eller fastigheten i stort. Hos vissa kommuner kan du få tillgång till ritningarna genom kommunens e-tjänster och i vissa fall får du ringa till kommunen för att få ritningarna. Ritningarna användas sedan som underlag för skisser och bygglovsritningar eller ritningar till en bygganmälan för din tillbyggnad.


Om det inte finns ritningar på din byggnad, om skicket på ritningarna är för dåligt eller om de inte stämmer överens med verkligheten hjälper vi på Heya Arkitekter dig att producera nya ritningar. Vi gör då en noggrann uppmätning av hela byggnaden som ligger till grund för de nya fackmannamässiga ritningarna. På så sätt får du helt nya ritningar som du vet stämmer med verkligheten. Dessa ritningar används sen som underlag för skisser, arkitektritningar på din tillbyggnad och för ansökningar till kommunen.

Bygganmälan vid tillbyggnad

För vissa mindre tillbyggnader krävs ibland inte ett bygglov utan du kan istället göra en bygganmälan. Dessa åtgärder kallas anmälningspliktiga. Jämfört med ett bygglov är en bygganmälan en något enklare process, även om den påminner mycket om att söka bygglov. På samma sätt som när du söker bygglov skickar du in en anmälan/ansökan och får du inte påbörja din åtgärd innan kommunen gett ett startbesked. Du får inte heller ta tillbyggnaden i bruk förrän kommunen har gett dig ett slutbesked. Några typer av tillbyggnader som kräver bygganmälan är:


  • Tillbyggnad på högst 15 msk. attefallstillbyggnad
  • Tillbyggnad i form av högst två takkupor, sk. attefallstakkupor
  • Tillbyggnad av ett komplementbostadshus eller komplementbyggnad på högst 30 m2


Om du är osäker på om din tillbyggnad kräver bygganmälan är du välkommen att rådfråga oss på Heya Arkitekter. Du kan också ta kontakt med din kommun eller läsa mer om bygglovsbefriade åtgärder på Boverket.se.