Arkitekt Göteborg

Bakgrund

Visst brukar man säga att alla goda ting är tre? Det tycker vi på Heya Arkitekter också!


Vi lärde känna varandra på Chalmers Tekniska Högskolas arkitekturutbildning. Under studietiden fick vi erfarenheter från olika arkitektkontor men upptäckte att vi helst av allt arbetar tillsammans. Framför allt blev vi mycket goda vänner. Detta ledde till att vi efter vår examen år 2020 grundade Heya Arkitekter AB.


Heya (部屋) är ett japanskt ord som betyder rummet du befinner dig i just nu’ samt ’del av en byggnad’. Detta samspel definerar det vi gör Heya Arkitekter.

Arkitektkontoret

Vårt kontor ligger i Göteborg och idag är vi främst verksamma här. Våra projekt sträcker sig dock över hela södra Sverige och vi arbetar en del i bl.a. Borås och Varberg.


Tillsammans skräddarsyr vi vackra och förankrade lösningar med god detaljrikedom som förenar dina önskemål med vår kompetens. Resultatet blir platsspecifik arkitektur som kan glädja och nyttjas lång tid framöver.


Hos oss kan du få hjälp med utformning av både inredning, byggnader och tomtplanering. Vi tar fram bygglovshandlingar, förhandsbesked, planbesked, material till mark-anvisningstävlingar och visualiseringar. Som kund hos oss kan du få hjälp med nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnation. Vi arbetar med allt från mindre till större projekt.