Detta kan

vi hjälpa dig med

Vi på Heya Arkitekter arbetar både med privatpersoner och företag för att hjälpa dem förverkliga sina projekt. Nedan kan du läsa mer om de typer av projekt som vi åtar oss. Hittar du inte något som påminner ditt projekt? Inga problem, hör av dig till oss så pratar vi om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt!

Ett nybyggnadsprojekt kan handla om allt från ett attefallshus eller en villa till ett större bostadsprojekt eller en lokal. Vi har dina önskemål och behov i fokus för att ta fram den bästa lösningen till dig. Krävs det bygglov hjälper vi dig med ansökan till kommunen.

Ett tillbyggnadsprojekt kan vara allt från en altan till en omfattande tillbyggnad på ett befintligt hus. Vi tar ett helhetsgrepp och anpassar till det som är befintlig samt omgivningen på bästa sätt. Krävs det bygglov hjälper vi dig med ansökan till kommunen.

Ombyggnad innefattar allt från en liten fasadändring till en totalrenovering av din fastighet. Vi hjälper dig skapa en röd tråd som binder ihop det nya och det gamla för att skapa en bra helhet. Krävs det bygglov hjälper vi dig med ansökan till kommunen.

För många projekt krävs att man söker bygglov hos kommunen, det kan vara allt från ett fönsterbyte till en nybyggd villa. Vi reder ut vad som gäller i just ditt fall, producerar de ritningar som du behöver och hjälper till i kontakten med kommunen.

Ansökan om förhandsbesked

Om du vill bebygga en obebyggd tomt eller stycka av en tomt kan det vara bra att söka ett förhandsbesked hos kommunen. Vi hjälper dig ta reda på förutsättningarna, producerar de ritningar som du behöver och hjälper till i kontakten med kommunen.

Ansökan om planbesked

Om du vill bebygga mark som saknar detaljplan eller vill ändra detaljplanen för din mark behöver du ansöka om planbesked hos kommunen. Vi hjälper dig genom processen, producerar de ritningar som du behöver och hjälper till i kontakten med kommunen.

Markanvisningstävling

Om du är fastighetsutvecklare och vill delta i en markanvisningstävling hjälper vi på Heya Arkitekter dig att ta fram det material du behöver. Vi producerar ritningar, visualiseringar, presentationsmaterial och kan också hjälpa till i kontakten med kommunen. 

Inredning

Ett inredningsprojekt kan handla om allt från att utforma ett enskilt rum till en privatperson till att inreda ett kontor för ett företag. Vi guidar dig genom materialval, kulörval och produktval i både om-, till- och nybyggnadsprojekt.

Uppmätning och uppritning

I vissa fall finns inte uppdaterade ritningar på den byggnad du vill bygga om eller bygga till. Detta löser vi genom en uppmätning av byggnaden. Underlaget från mätningen används för att producera fackmannamässiga ritningar.

Visualisering

Visualiseringar och bilder kan användas för att få en bättre förståelse för ett projekt. Det kan användas både som ett skissverktyg och för att visa på ett färdigt resultat. Vi på Heya Arkitekter hjälper dig med enklare visualiseringar för ditt projekt.

Bygganmälan

Vissa typer av projekt är bygglovsbefriade, men en del av dem kräver att man gör en bygganmälan till kommunen. Ett exempel på detta är attefallshus. Vi hjälper dig ta reda på vad som krävs för ditt projekt och producerar det material du behöver.

Tomtplanering

Tomtplanering kan vara allt från att ta ett helhetsgrepp på en befintlig tomt tiill att utforma utomhusytor när man bygger till eller bygger nytt. Vi hjälper dig att få ihop helheten både ute och inne, samt att finna en röd tråd

mellan dessa.