Tillbyggnad - Spinneriet i Borås

Ombyggnad - Kontorslokal Borås

På det stora industriområdet Viared i Borås har Heya Arkitekter fått möjligheten att utforma en ombyggnad av en av de större kontorsbyggnaderna i området. För verksamheten som huserar huvudkontor i byggnaden var det viktigt att i så stor utsträckning som möjligt bevara den röda danska fasadstenen. Detta innebar begränsningar för öppningar i väggar till förmån för fönster och dörrar och för att generera trivsamma och ljusa arbetsytor med tillräckligt mycket yta för hela personalstyrkan fick lösningen bli en glasad påbyggnation. I fasaden är mötet mellan det nya och det bevarade gamla oförtäckt, här försöker inte det nya vare sig efterapa eller överglänsa det gamla utan istället agerar de olika uttrycken i samstämmighet och lyfter varandra.


Färdigställt under 2024.


Går du i planerna om att bygga om? Klicka HÄR för att boka ett möte med oss!

Tillbyggnad - Spinneriet i Borås
Tillbyggnad - Spinneriet i Borås