Ombyggnad - Flerbostadshus i Dalsjöfors

Ombyggnad - flerfamiljshus i Dalsjöfors

Detta projekt är en ombyggnad av ett flerbostadshus i Dalsjöfors utanför Borås där flera verksamhetslokaler i markplan har blivit bostäder. Byggnaden har förändrats både utvändigt och invändigt. Inomhus har flera trivsamma lägenheter upprättats. Här befinner man sig mitt i Dalsjöfors centrum, så för att skydda de boende från insyn och buller har de tidigare stora skyltfönstren mot gatan minskats. Bullerplank med klängväxter skärmar av inomhusmiljön och uteplatserna. Den gamla tegelfasaden blir nu en beige puts. Inspirationen till den nya fasaden knyter an till kringliggande byggnader och det gamla väveriet.


Projektet är färdigställt.


Går du i planerna om att bygga om? Klicka HÄR för att boka ett möte med oss!

Ombyggnad - flerfamiljshus i Dalsjöfors